Sudcov a sudkyne Slovenska čaká podávanie majetkových priznaní za rok 2023

Publikované

Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok musia všetci sudcovia, ktorí vlani vykonávali svoju funkciu, podať do 31. marca majetkové priznania. Keďže niet žiadnej zákonnej prekážky, aby tak neurobili skôr, vypracovala Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky písomnú informáciu, ako pri plnení tejto zákonnej povinnosti postupovať. Ide o účinnú pomôcku, ako správne vyplniť majetkové priznanie a vyhnúť sa častým formálnym, ale aj obsahových chybám. Viac sa dozviete po kliknutí na prílohu.


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}