Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Publikované

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudkyne na významné európske posty. Členovia súdnej rady volili jedného kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie a zároveň troch kandidátov na sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku.

Prvý rokovací deň 9. zasadnutia sa uskutočnila voľba na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Jediného kandidáta Michala Kianičku navrhol predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák. Michal Kianička aktuálne pôsobí ako starší právny poradca v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu v Luxemburgu. Pri počte sedemnásť prítomných členov súdnej rady získal 13 hlasov za, zdržali sa 4 hlasujúci a nikto z členov súdnej rady nehlasoval proti. „Mrzí ma, že doteraz to trvalo tak dlho obsadiť ten prvý post. Mojou prvou ambíciou je dokázať, že keď už sa to podarí a naozaj by som uspel, tak to nie je len z núdze cnosť, ale nakoniec sa naozaj podarilo nájsť kandidáta a sudcu, ktorý bude dôstojne ukazovať, že vieme na Slovensku nájsť dobrého kandidáta. Chcem tvrdo pracovať a byť prínosom“, priblížil úspešný kandidát Michal Kianička.

Prvý rokovací deň sa uskutočnila aj voľba kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku. Voľby na troch kandidátov vyhlásil predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák ešte začiatkom júla tohto roka. Do zákonom stanovenej lehoty bolo súdnej rade doručených sedem návrhov na troch kandidátov a kandidátky na túto významnú medzinárodnú súdnu pozíciu. Prvý rokovací deň sa nakoniec stal úspešným len pre dvoch uchádzačov. Súdna rada v sedemnásťčlennom zložení rozhodla o tom, že vláde predloží kandidátku Zuzanu Vikarskú a kandidáta Radoslava Procházku.

Návrh na kandidátku Zuzanu Vikarskú podal predseda súdnej rady Ján Mazák spolu s podpredsedom súdnej rady Jánom Gandžalom a členkou súdnej rady Luciou Berdisovou. V hlasovaní získala nakoniec 13 hlasov za, proti boli dvaja členovia a zdržali sa tak isto dva členovia. „Sudcovská práca je veľmi zodpovedná a príbehová. To znamená, že prichádzajú ľudia so svojimi príbehmi, prichádzajú po tom, čo už vyčerpali všetky domáce možnosti a prichádzajú bojovať v poslednom kole. Takže mám ambíciu počúvať každého, čítať každý spis ako ľudský príbeh a nestať sa rutinérom. To je podľa mňa výzva pre každého sudcu a sudkyňu“ , priblížila úspešná kandidátka na sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva.

Návrh na druhého úspešného uchádzača Radoslava Procházku podal člen súdnej rady Lajos Mészáros. Členovia súdnej rady mu dali 10 hlasov za, zdržalo sa 7 členov a proti nebol žiadny. „Dnes sa tu stretla veľmi silná sedemčlenná zostava, kvalifikovaných a dobrých kandidátov. O to viac si vážim dôveru, ktorú som od súdnej rady dostal. Mojou základnou ambíciou je byť dobrý sudca, a v zásade je to aj jediná relevantná ambícia, rovnako ako jediná moja priorita je spravodlivé rozhodovanie“, uviedol Radoslav Procházka.

Súdna rada sa však musela vysporiadať s jedným miestom na významný medzinárodný sudcovský post, ktoré napriek voľbe ostalo neobsadené. Druhý rokovací deň preto prijala rozhodnutie, ktorým rozhodla o vykonaní opakovanej voľby na kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku. V zmysle zákona o súdnej rade a rokovacieho poriadku mohol toto, v poradí tretie miesto, obsadiť jeden z dvoch uchádzačov, ktorí v utorkovej voľbe síce neboli úspešní, ale spomedzi ostatných kandidátov získali najvyšší počet hlasov. V tomto prípade išlo o kandidátov Mariána Gibu a Ondreja Laciaka. Volebný akt trval do dnešného dňa do 14:00 hod. Hlavná volebná komisia vyhodnotila odovzdané hlasovacie lístky a jej predsedníčka dnes popoludní vyhlásila výsledky. Tretím kandidátom na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku sa stal Marián Giba. Návrh na tretieho úspešného uchádzača podal predseda súdnej rady Ján Mazák, podpredseda súdnej rady Ján Gandžala a člen súdnej rady Andrej Majerník.

Súdna rada teraz predloží vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na tieto medzinárodné posty na ďalší postup.


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}