Súdnu radu Slovenskej republiky opustila jej dlhoročná členka Elena Berthotyová

Publikované

Ešte 18. júna 2019 bola Elena Berthotyová vymenovaná prezidentkou Slovenskej republiky za členku Súdnej rady Slovenskej republiky. Dnes (10. novembra 2023) sa po viac ako štyroch rokoch rozhodla vzdať tejto významnej funkcie v najvyššom orgáne sudcovskej legitimity. Písomnou formou to oznámila najprv prezidentke Slovenskej republiky a následne aj predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi. Dôvodom jej rozhodnutia boli predovšetkým zdravotné komplikácie. „Dr. Berthotyová je predsedníčkou senátu na Najvyššom správnom súde, ide o ozaj náročnú pozíciu, predpokladám, že aj jej pracovné zaťaženie zavážilo pri rozhodovaní. Plne rešpektujem jej rezignáciu. Prijala ju, ako všetky svoje rozhodnutia, isto po zrelej úvahe. Vidno za ňou kus veľkej práce, najmä v oblasti etiky. Verím, že na jej výsledky sa plynule nadviaže“, vyjadril sa predseda súdnej rady Ján Mazák.

Funkcia člena súdnej rady zaniká dňom nasledujúcom po dni doručenia oznámenia predsedovi súdnej rady. Elena Berthotyová už teda oficiálne nie je členkou súdnej rady od soboty 11. novembra 2023. Uvoľnené miesto v súdnej rade by mal zaplniť nový nominant hlavy štátu. Dovtedy súdna rada bude konať a rozhodovať v 17 člennom obsadení, bez toho, aby stratila svoju legitimitu na výkon kompetencií.


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}