Mgr. Marcela KOSOVÁ

Mgr. Kosova Marcela
Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky