JUDr. Dana JELINKOVÁ DUDZÍKOVÁ, LL.M.

D_Jelinkova_Dudzikova
 

Súčasná pozícia:

Sudkyňa Správneho súdu v Bratislave

Členka Združenia sudcov Slovenska

Predsedníčka Medzinárodného výboru Združenia sudcov Slovenska

Predsedníčka Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky

Vzdelanie:

 

2020

Paneurópska vysoká škola Bratislava

2005

správcovská skúška

2002

advokátska skúška 

2000

rigorózna skúška

 1994 - 1999

 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor právo

Profesionálna prax:

od roku  2002 / 2003 advokátka / správkyňa do roku 2020, od roku 2020 sudkyňa

Jazykové schopnosti:

anglický, francúzsky a ruský jazyk

Dodatočné informácie:

Držiteľka ocenenia Združenia sudcov Slovenska  za aktívnu pomoc pri rozvoji medzinárodnej  spolupráce