13. a 14 zasadnutie súdnej rady bude aj za účasti verejnosti

17.09.2020

S ohľadom na blížiaci sa termín konania 13. a 14. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky a opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sp. zn. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020 s účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania, si dovoľujeme informovať, že 13. a 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky sa bude konať bez obmedzení a za účasti verejnosti ako i zástupcov médií.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky stanovuje, že pri zasadnutiach štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy sa povoľuje prítomnosť verejnosti. V týchto priestoroch je však potrebné zabezpečiť dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky prijala viacero z protiepidemických opatrení v sídle Súdnej rady SR, nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Ich cieľom je znižovanie rizika ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.

nzov

Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s p…

28.01.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

28.01.2021
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 27. januára 2021 výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom sp…

27.01.2021