13. a 14 zasadnutie súdnej rady bude aj za účasti verejnosti

17.09.2020

S ohľadom na blížiaci sa termín konania 13. a 14. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky a opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sp. zn. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020 s účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania, si dovoľujeme informovať, že 13. a 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky sa bude konať bez obmedzení a za účasti verejnosti ako i zástupcov médií.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky stanovuje, že pri zasadnutiach štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy sa povoľuje prítomnosť verejnosti. V týchto priestoroch je však potrebné zabezpečiť dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky prijala viacero z protiepidemických opatrení v sídle Súdnej rady SR, nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Ich cieľom je znižovanie rizika ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020