1Ds/1/2020


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 21.10.2020 09:30
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. J. T.
zrušené