1Ds/4/2018


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 05.02.2019 13:30
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. V. S.
zrušené