1Dso/7/2018


Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 09.10.2019 12:30
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. A. H.