Objednávka č. 46 - Knižná publikácia Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie s poznámkami


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 46
Predmet objednávky:Knižná publikácia Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie s poznámkami
Hodnota objednaného plnenia:0,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:30.04.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:IURIS LIBRI, s. r. o.
Sídlo:Mierová 52/A, 821 05 Bratislava
IČO:46606998

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky