Objednávka č. 56 - Servis služobného motorového vozidla


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 56
Predmet objednávky:Servis služobného motorového vozidla
Hodnota objednaného plnenia:0,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:10.09.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:DANUBIASERVICE, a. s.
Sídlo:Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
IČO:31397549

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky