Objednávka č. 59 - Poskytnutie užívacích práv ku komentárom C. H. Beck


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 59
Predmet objednávky:Poskytnutie užívacích práv ku komentárom C. H. Beck
Hodnota objednaného plnenia:168,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:29.09.2015
Objednávka k zmluve:02/2006

Dodávateľ

Obchodné meno:Wolters Kluwer s. r. o.
Sídlo:Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO:31348262

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky