2Ds/1/2019


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 04.12.2020 09:00
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M. S.
zrušené