2Ds/5/2016


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 21.11.2017 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. J. R.