2Dso/2/2018


Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.04.2018 13:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. J. R.