2Dso/5/2017


Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 09.11.2017 10 :00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Š. H., JUDr. V. D., JUDr. G. Š.