2Dso/7/2017


Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 06.11.2017 10 :00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. P. L.
zrušené