2Dso/7/2018


Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.09.2018 10 :00
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. G. Š.
zrušené