Objednávka č. 62 - Krištáľové misy


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 62
Predmet objednávky:Krištáľové misy
Hodnota objednaného plnenia:995,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:05.10.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Sonne Crystal
Sídlo:Kvetná 669/9 987 01 Poltár
IČO:17982596

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky