Objednávka č. 74 - Užívacie práva ku komentárom


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 74
Predmet objednávky:Užívacie práva ku komentárom
Hodnota objednaného plnenia:1 339,20 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:02.12.2015
Objednávka k zmluve:02/2006

Dodávateľ

Obchodné meno:Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo:Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO:31348262

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky