3Ds/2/2017


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 13.02.2018 10 :15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. I. F.