3Ds/3/2018


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 14.08.2019 10 :00
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M. R.
zrušené