3Ds/4/2015


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 24.11.2017 10 :30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. A. Pastorek
zrušené