2Dso/2/2016


Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 07.12.2017 13:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. R. P.