2Dso/1/2018


Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.03.2018 13:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. S. D.
zrušené