1Ds/5/2015


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 17.04.2018 10 :00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. G. Š.