6Ds/5/2017


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 23.04.2018 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. I. V.