3Ds/3/2017


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 24.04.2018 13:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. P. M.