1Dso/2/2016


Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.10.2018 14:30
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. V. D.