4Ds/5/2017


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 12.04.2018 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M. P., JUDr. V. D.