4Ds/5/2017


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 10.12.2018 10 :00
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M.P
JUDr. V. D.
zrušené