4Ds/5/2017


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 21.01.2019 10 :00
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M. P.
JUDr. V. D.
zrušené