2Dso/3/2019


Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.09.2019 13:00
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. I. J.