1Dso/2/2017


Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 09.10.2019 10 :15
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. V. H.