5Ds/4/2017


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 09.04.2018 10 :45
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. A. M.