5Ds/4/2020


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 10.12.2020 11:00
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. V. S.
zrušené