2Ds/1/2018


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 16.10.2020 09:00
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. J. S.
Zrušené