2Ds/2/2020


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 05.03.2021 09:00
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. R.P.
zrušené