2Ds/2/2017


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 19.02.2021 09:00
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. P.L.
zrušené