2Ds/3/2020


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 19.03.2021 09:00
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. L.P.
zrušené