6Ds/2/2016


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 10.11.2017 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. I. J.