6Ds/3/2020


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 16.07.2020 10 :00
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M.S.
zrušené