6Ds/7/2015


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 26.11.2018 11:15
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. S. D.