Predseda súdnej rady vyhlásil voľby kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

16.11.2021

Slovenská republika sa opakovane potýka s problémom obsadiť významné funkcie sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Z dôvodu, že súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na tieto posty, predseda súdnej rady Ján Mazák musel zrušiť v poradí už štvrté voľby.

Vláda Slovenskej republiky je však aj naďalej povinná nominovať dvoch kandidátov na Všeobecný súd Európskej únie. A preto predseda súdnej rady opakovane vyhlásil voľby, ktoré sa následne uskutočnia 27. januára 2022. Oprávnení navrhovatelia na  predloženie kandidáta na tieto funkcie tak môžu spraviť najneskôr do 7. januára budúceho roka do 15:00 hod.  

Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie pdf - 235kB
Voľby na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie pdf - 295kB

nzov

Vyhlásenie voľby prísediacich sudkýň/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Miloš Kolek, vyhlásil dňa 1. decembra 2021 podľa § 27a ods. 3 v spojení s § 27fb ods. 3 zákona č. 185…

01.12.2021
nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Po tom, ako sa 30. novembra 2021 stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Gandžala, ktorý bol zvolený sudcami a sudkyňami stredoslove…

30.11.2021
nzov

Ján Gandžala sa stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky

Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici Ján Gandžala je novým členom súdnej rady. Výsledok voľby chýbajúceho člena dnes dopoludnia vyhlásil predsed…

30.11.2021
nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021