Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov

Publikované

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 23. februára 2022, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov na termín 25. apríla 2022 o 9.00 hod.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 21. marca 2022 vrátane.

Príloha: Vyhlásenie pdf - 144kB


Ďalšie tlačové správy