Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

10.05.2022

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch. Jednou z jej dlhodobých snáh je obsadiť pozíciu sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Ani posledný raz však oprávnení navrhovatelia nedoručili súdnej rade žiadny návrh. Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák preto dnes opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Deň ich konania určil na 17. augusta tohto roka. Uchádzačov o túto funkciu možno navrhovať do 30. júna 2022 do 15:00 hod.

Všeobecný súd Európskej únie je súčasťou Súdneho dvora Európskej únie so sídlom v Luxemburgu.   Súdnej rade sa podarilo úspešne nominovať v marci tohto roka kandidátku na dodatočnú sudkyňu, Beatrix Ricziovú. S obsadením funkcie sudcu Všeobecného súdu Európskej únie má však aj naďalej problém. Slovensko už druhé funkčné obdobie zastupuje Juraj Schwarcz. Jeho súčasný mandát uplynie už 31. augusta tohto roka. Slovenskej republike teda reálne hrozí, že táto významná funkcia ostane neobsadená.

Vyhlásenie voľby pdf - 215kB

nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022
nzov

Informácia o 5. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 27. apríla 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej repu…

28.04.2022