Vyhlásenie výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre vopred určený počet voľných miest stážistov v obvode krajských súdov

23.08.2022

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 23. augusta 2022, podľa
§ 149a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, výberové konanie na funkciu odborného justičného stážistu pre vopred určený počet voľných miest stážistov v obvode krajských súdov na 24. októbra 2022 o 9.00 hod.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 16. septembra 2022 vrátane.

Vyhlásenie výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre vopred určený počet voľných miest stážistov v obvode krajských súdov

nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Deň jej k…

27.09.2022
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

           Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 22. septembra 2022 podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a…

22.09.2022
nzov

13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2022 o 14.30 hod…

09.09.2022
nzov

Predseda súdnej rady opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných s…

05.09.2022