Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

05.12.2022
  • Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave

Ústna časť hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave sa uskutoční dňa 2. 12. 2022 so začiatkom o 13.00 hod. na Krajskom súde v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, v miestnosti č. dv. 242 (II. posch.).

  • Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Nitre

Ústna časť hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Nitre sa uskutoční dňa 2. decembra 2022 o 9.00 hod., II. posch., č. dv. 225.

  • Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici

Ústna časť hromadného výberového pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici sa uskutoční dňa 8. 12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. na Krajskom súde v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica, zasadacia miestnosť č. 204.
 

  • Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Trnave

Ústna časť hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Trnave sa uskutoční dňa 2.12.2022 so začiatkom o 10.30 hod.

  • Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Prešove

Ústna časť hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Prešove bude prebiehať dňa 2.12.2022 o 9.00 hod. v spoločenskej miestnosti Krajského súdu v Prešove, Hlavná 22, Prešov.

  • Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Košiciach

Ústna časť hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Košiciach bude prebiehať dňa 2. decembra 2022 o 8.00 hod.
 

  • Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Žiline

Ústna časť hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Žiline sa bude konať dňa 6. decembra 2022 (utorok) o 9.00 hod. na Krajskom súde v Žiline, Orolská 3, 010 01 Žilina, zasadacia miestnosť č. 408.

nzov

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 14. a 15. februára 2023 a v …

06.02.2023
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky podal na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na konanie o súlade právnych predpisov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s jeho oprávnením podľa článku 125 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom  141a ods. 9 Ústavy Slove…

03.02.2023
nzov

Sudcovia a sudkyne majú možnosť začať podávať svoje majetkové priznania už tieto dni

Povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery za predchádzajúci rok má každý sudca a každá sudkyňa, ktorí v roku 2022 vykonávali funkciu sudcu. V lis…

25.01.2023
nzov

Monitoring médií z oblasti justície

Z dôvodu zvýšeného záujmu sudkýň a sudcov o zasielanie Prehľadu vybraných správ, dokumentov a informácií z oblasti justície si Vás dovoľujeme upozo…

25.01.2023