Členka a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Filozofická fakulta UK Bratislava, 21.marec 2023

Publikované

Na pozvanie Projektového tímu Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa členka súdnej rady Lucia Berdisová, člen súdnej rady Andrej Majerník a predseda súdnej rady Ján Mazák zúčastnili 21. marca 2023 na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. 

Okrúhleho stola sa zúčastnili veľvyslankyňa Holandského kráľovstva v Slovenskej republike jej Excelencia Gabriella Sancisi a experti z Holandského kráľovstva Judith Schoenmakers a J. E. Biesma, ktorí sa prezentovali prednáškou a bohatou diskusiou o priebehu výberového konania v Holandsku, s dôrazom na hodnotenie aspektov etiky a integrity v jednotlivých štádiách výberu.   

Na podujatie boli pozvaní aj ďalší predstavitelia súdnictva v Slovenskej republiky ako aj experti z iných odborov (účastníci sú uvedení v pripojenej tabuľke).

Rokovací jazyk bola angličtina. 

 

Meno

Inštitúcia

Vanda Balacenková

Psychologička, ZVJS

Martina Bečková

Psychologička, ZVJS

Lucia Berdisová

Členka Súdnej rady, členka VK

Radovan Gondžúr

Ministerstvo spravodlivosti

Zuzana Dlugošová

Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov

Marián Giba

Poradca prezidentky SR, člen VK

Jan Hrubala

Predseda Špecializovaného trestného súdu

Peter Sepeší

Štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti

Eva Kováčechová

Advokátka spolupracujúca s Via Iuris, členka VK

Andrej Majerník

Člen Súdnej rady, člen VK

Ján Mazák

Predseda Súdnej rady

Radovan Pala

Poradca prezidentky, člen VK

Barbara Pořízková

Podpredsedníčka Nejvyššího správního soudu ČR

Ján Šikuta

Predseda Najvyššieho súdu

Marián Trenčan

Podpredseda Najvyššieho správneho súdu SR

Juraj Zajac

Psychológ, ZVJS

Daniela Zemanovičová

Odborníčka na etiku a výberové konania v štátnej službe

 

 


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}