Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky

PREDSEDA SÚDNEJ RADY

prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD.
prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD.

od 29.06.2020

PODPREDSEDA SÚDNEJ RADY

JUDr. Ing. Ján GANDŽALA PhD.
JUDr. Ing. Ján GANDŽALA PhD.

od 01.05.2022

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ SUDCAMI

JUDr. Petra PRÍBELSKÁ, PhD.
JUDr. Petra PRÍBELSKÁ, PhD.

od 26.11.2019

JUDr. Peter FARKAŠ
JUDr. Peter FARKAŠ

od 01.07.2022

JUDr. Ing. Ján GANDŽALA PhD.
JUDr. Ing. Ján GANDŽALA PhD.

od 30.11.2021

JUDr. Ayše PRUŽINEC EREN
JUDr. Ayše PRUŽINEC EREN

od 01.07.2022

JUDr. Ľuboš KUNAY
JUDr. Ľuboš KUNAY

od 08.09.2021

Mgr. Marcela KOSOVÁ
Mgr. Marcela KOSOVÁ

od 22.04.2022

JUDr. Dana JELINKOVÁ DUDZÍKOVÁ, LL.M.
JUDr. Dana JELINKOVÁ DUDZÍKOVÁ, LL.M.

od 01.07.2022

JUDr. Peter BEBEJ
JUDr. Peter BEBEJ

od 01.07.2022

JUDr. Peter ŠAMKO
JUDr. Peter ŠAMKO

od 28.06.2023

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ NÁRODNOU RADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

JUDr. Andrej MAJERNÍK
JUDr. Andrej MAJERNÍK

od 23.04.2020

prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD.
prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD.

od 23.04.2020

JUDr. Alena SVETLOVSKÁ
JUDr. Alena SVETLOVSKÁ

od 23.04.2020

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

JUDr. Eva MIŠÍKOVÁ
JUDr. Eva MIŠÍKOVÁ

od 26.04.2020

Ľudovít BRADÁČ
Ľudovít BRADÁČ

od 17.04.2021

JUDr. Katarína JAVORČÍKOVÁ
JUDr. Katarína JAVORČÍKOVÁ

od 20.05.2020

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ PREZIDENTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

JUDr. Lajos MÉSZÁROS
JUDr. Lajos MÉSZÁROS

od 18.06.2019

JUDr. Elena BERTHOTYOVÁ, PhD.
JUDr. Elena BERTHOTYOVÁ, PhD.

od 18.06.2019

Mgr. et Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.
Mgr. et Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.

od 01.12.2021